Gia hạn thẻ BHYT năm 2016 cho người dân vùng đặc biệt khó khăn

LY NGUYỄN |

(QNO) - Người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được tiếp tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2016 để được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2016 theo quy định của pháp luật, là điểm đáng chú ý trong văn bản do UBND tỉnh mới ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh về việc gia hạn thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng: người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt và cấp thẻ BHYT năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách gia hạn thẻ BHYT năm 2016 cho các đối tượng nêu trên.

LY NGUYỄN