Giai đoạn 2019 - 2020, xây dựng 4 mô hình điểm không khói thuốc

CHÂU NỮ |

(QNO) - Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và tăng cường thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch hoạt động phòng chống tác tại của thuốc lá (PCTHTL) giai đoạn 2019 - 2020.

Theo kế hoạch, phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có ban chỉ đạo PCTHTL; 100% lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL; 75% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 100% cơ sở y tế triển khai quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc; 90% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

Giai đoạn này toàn tỉnh dựng 4 mô hình điểm không khói thuốc; có ít nhất 75% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; có thêm 5 nhà máy, xí nghiệp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; 100% cán bộ phụ trách hoạt động PCTHTL của các cơ quan, đơn vị được tập huấn về PCTHTL.

Kinh phí thực hiện các hoạt động PCTHTL huy động từ ngân sách nhà nước, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đặc biệt, UBND tỉnh đề xuất Quỹ PCTHTL của Bộ Y tế hỗ trợ thực hiện hơn 2,45 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTHTL của tỉnh.

CHÂU NỮ