Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

Đông Phương |

Chiều 21.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc xác định thời gian công tác để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, ngành y tế tỉnh hiện có 1.277 cán bộ y tế xã, trong đó có 720 người thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg. Đây là lực lượng có nhiều đóng góp cho hoạt động y tế tuyến cơ sở, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Những đối tượng trên đã có thời gian công tác thực tế tại trạm y tế xã, phường trước tháng 9.1978, có những trường hợp đã tham gia từ năm 1975. Hầu hết số cán bộ này đã được đào tạo chuyên môn theo chương trình thống nhất của ngành y tế và có bằng cấp cụ thể như y sĩ, hộ sinh trung cấp, hộ sinh sơ cấp, y tá, dược tá... Mặt khác, số cán bộ này đã được xếp lương theo Nghị định 235/HĐBT và Nghị định 25/CP nhưng do UBND các huyện, thành phố không thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển hưởng sinh hoạt phí theo Quyết định 123/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nên thời gian công tác chỉ được tính từ năm 1996, tại thời điểm ký hợp đồng lao động theo Quyết định số 58/TTg có đóng bảo hiểm xã hội, còn thời gian trước đó không được tính. Những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ cho cán bộ y tế trên đã dẫn đến thực trạng hiện tại có một số trường hợp đã quá tuổi nghỉ hưu, gần tuổi nghỉ hưu nhưng tính thời gian công tác không đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí, mặc dù thời gian công tác thực tế có người trên 30 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn thống nhất cho phép những đối tượng cán bộ y tế xã, phường, thị trấn nêu trên, tuy không có quyết định hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Quyết định 123/HĐBT nhưng có thời gian công tác thực tế và có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định thì được xác định thời gian công tác có tính hưởng bảo hiểm xã hội từ tháng 9.1987. UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục giải quyết.

Đông Phương