Giải quyết chế độ tồn đọng cho cán bộ y tế cấp xã

L.V |

Sau các cuộc họp liên quan đến việc cán bộ y tế xã, phường, thị trấn chưa được hưởng các chính sách đúng thời gian thực tế công tác theo quy định, UBND tỉnh vừa có thông báo thống nhất hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Theo đó, các trường hợp được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách gồm: cán bộ công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn từ tháng 9.1987 trở về trước (có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc được phân công) sẽ xem xét tính thời gian công tác từ tháng 9.1987 đến 31.12.1994 và thời gian sau 1995 có đóng bảo hiểm xã hội để tính thời gian công tác và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; đối với trường hợp công tác trước 1987 nhưng sau tháng 9.1987 mới cử đi học, hoàn thành khóa học về bố trí ngay công việc, thời gian công tác tính từ thời điểm được cấp bằng, cộng với thời gian sau 1995 có tham gia bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ; riêng trường hợp đã có quyết định nghỉ việc nhưng chưa được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, nếu đủ điều kiện theo quy định, Sở Y tế thông báo cho các đối tượng cung cấp hồ sơ, lập danh sách để tính thời gian công tác và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Thông báo cũng nêu rõ, không giải quyết chính sách đối với cán bộ y tế đã được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, kể cả nghỉ việc để hưởng chế độ một lần, hoặc trường hợp do xã hợp đồng và chi trả sinh hoạt phí từ nguồn ngân sách của xã.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hồ sơ, thủ tục, quá trình công tác của từng đối tượng, tổng hợp danh sách để đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, làm cơ sở giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng theo Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15.10.2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của ngành y tế, toàn tỉnh hiện có 1.277 cán bộ y tế cấp xã (trong đó có 720 trường hợp thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg) có thời gian công tác từ trước tháng 9.1987, được đào tạo, có bằng cấp chuyên môn, đã được xếp lương, nhưng do UBND các huyện, thành phố không thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển hưởng sinh hoạt phí theo quy định nên thời gian công tác chỉ được tính từ năm 1996 (thời điểm ký hợp đồng lao động theo Quyết định số 58/TTg có đóng bảo hiểm xã hội).

L.V