Giám sát 7 trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai trở về tỉnh

D.LỆ |

Theo báo cáo của Sở Y tế ngày 31.3, tỉnh đang thực hiện giám sát 7 trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai (có đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17 - 23.3). 

Các trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai bao gồm 1 người ở xã Bình Giang (Thăng Bình), đang cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm; 1 người ở xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) đang cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và chờ kết quả xét nghiệm; ở huyện Duy Xuyên có 2 trường hợp, trong đó 1 người đang cách ly tại Hà Nội và 1 người ở xã Duy Thu, đang cách ly tại nhà, đã lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 31.3; 1 người ở xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đang cách ly tại Hà Nội; 2 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Núi Thành), đã lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 30.3.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh và huyện đang tiếp tục rà soát và thực hiện cách ly các trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai.

TAGS