Giám sát tình hình thu viện phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

P.Giang |

Để chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều 12.2, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đến tình hình thu viện phí theo nghị quyết HĐND tỉnh và tình hình thực hiện một số dịch vụ khám chữa bệnh chưa được HĐND quy định.  

Năm 2013, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thu hơn 168 tỷ đồng viện phí, trong đó thu trực tiếp từ người bệnh hơn 35 tỷ đồng. Hiện tại, nguồn viện phí được BHXH quyết toán mới thực hiện xong quý 1 và 2/2013; chênh lệch giá thu viện phí khi áp dụng mức giá thu viện phí mới đối với các dịch vụ như phẫu thuật, thủ thuât, xét nghiệm, tiền giường… tăng từ 50 đến hơn 500%. Bệnh viện cũng đã sử dụng 15% trên tổng số tiền ngày giường và tiền công khám bệnh theo quy định để mua sắm một số vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh… Có 75 dịch vụ khám chữa bệnh chưa được phê duyệt tại Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND tỉnh đã lập dự thảo Đề án phê duyệt bổ sung, triển khai lấy ý kiến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế… Tại buổi làm việc, một số kiến nghị liên quan đến công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa kịp thời, kinh phí tạm ứng không đúng tiến độ và tỷ lệ theo quy định, công tác giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập… cũng đã được đoàn công tác ghi nhận, làm cơ sở trình lên HĐND tỉnh để kịp thời điều chỉnh trong thời gian sắp đến.

P.Giang