Giám sát việc sử dụng thuốc và dịch vụ kỹ thuật BHYT

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 7.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc sử dụng thuốc và các dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Đây là cơ sở đầu tiên trong kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, UBND huyện Đông Giang và Sở Y tế...

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thuộc hạng 2 của tuyến tỉnh, quy mô 330 giường bệnh, thực kê là 687 giường, 25 khoa phòng với 438 cán bộ y, bác sĩ. Trong năm vừa qua, bệnh viện đã tiến hành cải tạo nâng cấp các khu điều trị, đã đưa vào hoạt động khu mới Sản - Nhi; Khoa Ngoại chấn thương... nâng số giường bệnh thực kê lên gần 700 giường nội trú.

Tại cuộc họp, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, những vướng mắc trong thanh toán BHYT về khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, việc thanh toán phải đưa thông tin lên cổng điện tử, trong khi đó triển khai tập huấn tại các đơn vị khám chữa bệnh lại chưa nắm bắt cụ thể. Vì vậy, quá trình đẩy dữ liệu chưa thông suốt và không đúng quy trình quy định nên dẫn đến sai sót không được thanh toán. Một phần là do phần mềm cập nhật không đầy đủ, ánh xạ sai lệch danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật lên cổng giám định BHYT nên xảy ra tình trạng lỗi hệ thống từ chối thanh toán...

Bên cạnh đó, những vướng mắc trong khám chữa bệnh cũng như thu hút bác sĩ về làm việc tại bệnh viện cũng được trình bày với đoàn giám sát. Đoàn đã ghi nhận những kiến nghị để tổng hợp các ý kiến, đề xuất để tổng hợp, báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để tìm cách giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

NGUYỄN DƯƠNG