Góp ý đề án thu hút bác sĩ giai đoạn 2017 - 2019

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 1.6, Sở Y tế tổ chức hội thảo góp ý để hoàn thiện Đề án chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập, giai đoạn 2017 - 2019. Tham dự có đại diện HĐND các huyện miền núi và lãnh đạo các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Y tế đã tiến hành đề án thu hút bác sĩ, bác sĩ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế. Tuy nhiên, số bác sĩ về nhận công tác mới chỉ đạt được 50% so với chỉ tiêu đề ra. Từ năm 2014 đến nay, chỉ thu hút được 135 bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập, số lượng bác sĩ chủ yếu tập trung ở tuyến tỉnh, ít bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế tuyến huyện, đặc biệt là miền núi, các bệnh viện chuyên khoa và trung tâm chuyên khoa.

 Theo dự thảo đề án giai đoạn 2017-2019, bác sĩ thu hút sẽ được tuyển dụng vào viên chức nhà nước không qua thi tuyển, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí một lần từ 200 đến 500 triệu đồng cùng nhiều cơ chế hỗ trợ khác. Góp ý tại buổi hội thảo, đại diện HĐND các huyện miền núi như: Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Hiệp Đức... cho rằng việc xây dựng và thực hiện đề án chính sách thu hút bác sĩ nêu trên là rất cần thiết. Bởi tình trạng thiếu bác sĩ vẫn đang diễn ra, khu vực miền núi hầu như không có bác sĩ chính quy. Đại diện lãnh đạo các cơ sở y tế công lập trên địa bàn cho rằng, hy vọng với các cơ chế chính sách hỗ trợ mới trong giai đoạn này sẽ giúp hạn chế tình trạng bác sĩ bỏ việc tại các cơ sở y tế công lập để làm cho các phòng khám tư nhân như thời gian qua.

NGUYỄN DƯƠNG