Hạn chế thấp nhất ca tử vong do lây truyền dại

P.G |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật và người trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2016, nhằm chủ động phòng, chống bệnh dại và giảm thiểu số người bị chó dại cắn, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do lây truyền bệnh dại trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là 100% số xã được thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại cũng như các biện pháp phòng, chống bệnh dại để thực hiện; 100% số thôn được thống kê đàn chó mèo nuôi trước đợt tiêm phòng chính bệnh dại hằng năm; 80% đàn chó, mèo mỗi xã (phường, thị trấn) được tiêm phòng bệnh dại; 100% cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh được tập huấn tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống bệnh dại ở động vật. 100% hộ gia đình tiếp cận được với các thông điệp của chiến dịch về phòng, chống bệnh dại qua các kênh thông tin đại chúng. Tất cả các hộ gia đình được biết lịch tiêm phòng bệnh dại tại địa phương, tuổi tiêm phòng cho đàn chó mèo, khoảng cách thời gian tiêm, địa điểm dắt chó mèo đến tiêm, người bị phơi nhiễm được tư vấn tiêm vắc-xin hoặc huyết thanh kháng dại.100% cán bộ y tế, thú y tuyến huyện, xã/thị trấn, thôn bản được cung cấp kiến thức và kỹ năng truyền thông về các biện pháp phòng, chống bệnh dại; xử lý vết thương khi bị súc vật cắn...

Theo kế hoạch, ngày 26.9 tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tham gia tổ chức hoạt động mitting Ngày thế giới phòng chống bệnh dại (28.9). Bên cạnh đó, sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ Thú y huyện, xã về bệnh dại; cách thức tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống bệnh dại trên địa bàn.

P.G