Hỗ trợ 2,5 tỷ đồng mua vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch

NHƯ THỦY |

Chiều qua (30.7), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định hỗ trợ 2,5 tỷ  đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để hỗ trợ Sở Y tế mua sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Y tế chịu trách nhiệm thực hiện việc mua sắm và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 30.11.2020.

TAGS