Hỗ trợ 50 triệu đồng cho các đơn vị kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng

X.NGHĨA |

(QNO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang vừa ban hành quyết định số 4174 hỗ trợ 50 triệu đồng cho Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT trong năm 2011 và năm 2012.

Trước đó, qua báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng tại Công văn số 2302/STC-NS ngày 05/12/2013 của Sở Tài chính, năm 2011 tổng số thẻ BHYT cấp trùng là 9.575 thẻ với kinh phí 4.076.041.500 đồng (trong đó bao gồm số thẻ trùng do Kiểm toán Nhà nước đề nghị khi kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2011 đối với BHXH), năm 2012 tổng số thẻ BHYT cấp trùng là 16.972 thẻ với kinh phí 7.445.428.650 đồng. Để không xảy ra việc cấp trùng thẻ BHYT, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thành phố kiểm tra rà soát.

X.NGHĨA