Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ có mức sống trung bình

L. XUYÊN |

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 22/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015. Theo đó, hộ có mức sống trung bình là những hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 521.000 đồng/người/tháng đến 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ 651.000 đồng/người/tháng đến 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Những hộ có mức thu nhập này là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế nếu có nhu cầu tự nguyện đăng ký tham gia. Thủ tục thực hiện: Hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ làm giấy đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến UBND cấp xã thẩm định. Nếu thu nhập của hộ gia đình nhỏ hơn hoặc bằng tiêu chí nêu trên, UBND cấp xã xác nhận hộ có mức sống trung bình là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật hiện hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.10.2014.

L. XUYÊN