Hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng cho sinh viên đang học bác sĩ

L.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa bổ sung 1,14 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Quảng Nam để hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đến hết năm học 2014 - 2015 cho 5 sinh viên đang học bác sĩ, bác sĩ nội trú theo quy định tại Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 7.3.2014 của UBND tỉnh.

Trong đó có 2 sinh viên  học chuyên ngành y học cổ truyền, 1 đa khoa, 1 răng hàm mặt và 1 nhi khoa.

L.NGUYÊN