Hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

B.T |

Theo đề nghị của Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương chi hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo và người mắc bệnh hiểm nghèo có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam được chuyển viện và điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Theo đó, các trường hợp thuộc diện sẽ được hỗ trợ tiền ăn, chi phí vận chuyển bệnh nhân và một phần chi phí khám chữa bệnh.

B.T