Hỗ trợ Quảng Nam 7 nghìn lít hóa chất sát trùng (benkocid)

T.NGUYÊN |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) 7 nghìn lít hóa chất sát trùng benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch bệnh tai xanh. Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh qua 14 ngày không có phát sinh thêm ca bệnh mới của bệnh tai xanh. Tổng số hộ có dịch tai xanh là 1.262 hộ trên địa bàn 37 xã của 7 huyện: Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tiên Phước. Đã có 4.435 con lợn mắc bệnh, số lợn chết là 686 con, số lợn tiêu hủy 887 con.

Chi cục Thú y tỉnh  đang hỗ trợ các địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn; hướng dẫn các địa phương thực hiện các điều kiện để đề nghị công bố hết dịch trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới theo quy định.

T.NGUYÊN