Học sinh, sinh viên có thể tham gia bảo hiểm y tế theo quý

D.LỆ |

Chiều 23.8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.

Trong năm học vừa qua, toàn tỉnh có 25.806 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 90,22%. Năm học mới này, toàn tỉnh cố gắng đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã hướng dẫn các trường học về mức đóng BHYT là 4,5% mức lương cơ sở (750.600 đồng/người/12 tháng), ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, cá nhân còn phải đóng 70% là 525.420 đồng. Đối với các trường hợp khó khăn, nhà trường có thể thu theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng/lần, với thời hạn sử dụng được cấp tương ứng. Nhà trường được trích lại 7% tổng thu quỹ BHYT tính theo tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại trường có tham gia BHYT.

D.LỆ