Học sinh - sinh viên hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn 3648/BHXH-BT hướng dẫn việc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên (HS-SV).

Theo đó, mức đóng BHYT của HS-SV và mức hỗ trợ sẽ thực hiện như sau: HS-SV thuộc hộ cận nghèo, mức đóng BHYT là 4,5% mức lương cơ sở, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 70% mức đóng. HS-SV thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo từ 2013 hoặc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo đóng theo mức trên và được hỗ trợ 100% mức đóng. HS-SV không thuộc nhóm đối tượng nêu trên đóng theo mức  3% mức lương cơ sở và được ngân sách hỗ trợ tối thiểu là 30%.

BẢO NGUYÊN