Hội An tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố từ vùng dịch

NHƯ QUỲNH |

UBND TP.Hội An vừa có công văn đề nghị Công an thành phố, UBND các xã, phường, trạm y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người vào thành phố từ vùng dịch.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị UBND các xã phường không xác nhận cho các trường hợp là người Hội An ra làm việc, buôn bán hàng ngày tại TP.Đà Nẵng, hoặc ra Đà Nẵng mua hàng về Hội An tiêu thụ nhằm hạn chế nguy cơ phơi nhiễm, mang mầm bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Các địa phương và ngành chức năng làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, không sử dụng lao động từ các địa phương đang có trường hợp mắc bệnh Covid-19, nhất là lao động từ Đà Nẵng; phát huy vai trò, kết nối thường xuyên với các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng để kịp thời nắm bắt thông tin và triển khai chặt chẽ người về từ Đà Nẵng và vùng có dịch.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các chốt kiểm tra chỉ giải quyết các trường hợp ra khỏi thành phố có lý do cấp thiết và có sự thống nhất hoặc có giấy xác nhận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố. Tất cả trường hợp từ Đà Nẵng về phải thực hiện khai báo y tế theo quy định.

TAGS