Hơn 1 tỷ đồng thực hiện sàng lọc, điều trị bệnh lao

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Sàng lọc cộng đồng bằng chiến lược 2X (X-quang, Xpert) kết hợp sàng lọc, điều trị lao hoạt động và lao tiềm ẩn” do Tổ chức FIT tài trợ.

Dự án với mục tiêu tăng số ca bệnh lao được phát hiện, điều trị bệnh lao và lao tiềm ẩn thông qua sàng lọc chủ động tại cộng đồng, hướng tới mục tiêu không còn bệnh lao vào năm 2030. Dự án với tổng kinh phí viện trợ hơn 1 tỷ đồng, do Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam thực hiện tại xã Tam Hải (Núi Thành) và các xã A Vương, Dang (Tây Giang).

UBND tỉnh giao UBND các huyện Núi Thành, Tây Giang, cơ quan tài trợ lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án theo cam kết. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển theo quy định.

TAGS