Hơn 102 nghìn người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

ANH ĐÔNG |

Sáng 26.12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổng kết công tác hội và phong trào “Tuổi cao - gương sáng” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo, trong năm 2018, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt hiệu quả thiết thực. Trong năm toàn tỉnh kết nạp mới 8.213 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay 160.874/188.744 NCT (chiếm 85,2%). Hiện có 12.201 NCT (từ 60 đến dưới 80 tuổi) được hưởng trợ cấp hằng tháng và 40.501 NCT (từ 80 tuổi trở lên) được hưởng chế độ bảo trợ xã hội thường xuyên. Số NCT được khám sức khỏe định kỳ trong năm là 60.627 cụ (tăng 17.563 người so với năm 2017); số NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe 50.569 cụ; số NCT cô đơn bị bệnh nặng không thể đến khám bệnh, chữa bệnh được cán bộ y tế đến khám tại nhà là 1.973 cụ; có 102.098 NCT có thẻ bảo hiểm y tế...

ANH ĐÔNG