Hơn 110.000 lượt khám chữa bệnh 10 tháng đầu năm

NGỌC CƯỜNG - TRIÊU NHAN |

Đến cuối tháng 10.2018, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Đại Lộc đã thu được 180,116 tỷ đồng. Số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện: 7.543 người, BHXH tự nguyện: 118 người, bảo hiểm thất nghiệp: 6.665 người, bảo hiểm y tế (BHYT): 118.884 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91% dân số. Tính đến 31.10.2018, hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 112.812 lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ngành BHXH huyện đã giải quyết chế độ BHXH cho 831 trường hợp được hưởng một lần, 2.786 lượt người ốm đau, 636 đối tượng thai sản, 193 đối tượng nghỉ dưỡng...

Đến tháng 10.2018, số chi BHXH, BHYT tại Đại Lộc đạt hơn 142,425 tỷ đồng. Trong đó, chi khám chữa bệnh BHYT gần 15 tỷ đồng.

NGỌC CƯỜNG - TRIÊU NHAN