Hơn 2 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân

CHÂU NỮ |

(QNO) - Dự án “Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy” do Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) tài trợ vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Liên đoàn Lao động tỉnh làm chủ dự án.

Dự án được thực hiện từ tháng 4.2017 đến tháng 12.2019 tại Công ty Giày Rieker Việt Nam, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Tổng vốn viện trợ là 2 tỷ đồng, trong đó năm 2017 viện trợ hơn 1,1 tỷ đồng. Dự án nhằm góp phần giảm thiểu suy giảm thị lực và mù lòa đối với công nhân nhà máy sản xuất giày Rieker.

CHÂU NỮ