Hơn 217 nghìn tỷ đồng chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

D.LỆ |

Chiều 29.11, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 11.2017.

Theo số liệu của BHXH Việt Nam cung cấp, đến hết tháng 10.2017, số người tham gia BHXH bắt buộc toàn quốc là 13,21 triệu người, BHXH tự nguyện: 220 nghìn người, BHTN: 11,39 triệu người, BHYT: 79,7 triệu người, với tổng số thu hơn 227 nghìn tỷ đồng. Các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước còn nợ số tiền BHXH, BHYT, BHTN là 16.602 tỷ đồng (tỷ lệ bằng 6,3% so với kế hoạch thu năm 2017). Ngành BHXH cả nước đã giải quyết chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN 217.783 tỷ đồng, bao gồm các chế độ BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH 1 lần, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Đến nay, toàn quốc đã bàn giao được tổng cộng 6,55 triệu sổ BHXH trong tổng số 13 triệu sổ phải trả cho người lao động (đạt 50,3%).

D.LỆ