Hơn 30 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Y tế Đông Giang

LĂNG A CÚI |

Ngày 22.8, Trung tâm Y tế huyện Đông Giang được đưa vào sử dụng sau hơn một năm triển khai xây dựng và nâng cấp các hệ thống hạng mục công trình.

Được khởi công xây dựng từ tháng 2.2012, Trung tâm Y tế huyện Đông Giang hoạt động theo quy mô 6 khoa, phòng chức năng với 50 giường bệnh, đảm bảo chất lượng trong công tác khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Dự án hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.

LĂNG A CÚI