Hơn 336 tỷ đồng cấp thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Ngày 15.4, UBND tỉnh bổ sung hơn 336 tỷ đồng cho BHXH tỉnh để thực hiện đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng: người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình cận nghèo và học sinh, sinh viên trong năm 2013.

Trong đó, mua thẻ BHYT cho hơn 211.700 người nghèo với hơn 125,6 tỷ đồng; mua thẻ BHYT cho hơn 163 nghìn trẻ em dưới 6 tuổi với hơn 95,2 tỷ đồng; mua thẻ BHYT cho hơn 170.600 người thuộc hộ gia đình cận nghèo với gần 97 tỷ đồng. Ngoài ra, còn chi hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên hơn 18,2 tỷ đồng.

BẢO NGUYÊN