Hơn 3,5 tỷ đồng phòng chống sốt rét và sốt xuất huyết

|


Ngoài ra, kịp thời ngăn chặn không để các bệnh dịch ở gia súc, gia cầm lây sang người; không để dịch bệnh bùng phát sau thiên tai. Trong năm 2013, riêng kinh phí phòng, chống dịch từ các chương trình mục tiêu quốc gia đối với sốt xuất huyết là 1,35 tỷ đồng, sốt rét 2,2 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có 196 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,8 lần so với cùng kỳ năm 2011, không có trường hợp tử vong. Qua giám sát các bệnh truyền nhiễm, một số bệnh có số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2011 như lỵ trực trùng (1.561/975), lỵ amip (1.104/581), tay chân miệng (1.105/529).

TAM NGUYÊN