Hơn 47 nghìn đối tượng nguy cơ cao được tiêm phòng vắc xin sởi - rubella

PHÚC VIỆT |

(QNO) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, 47.214 đối tượng 16 -17 tuổi, bao gồm học sinh lớp 11, 12 THPT và đối tượng ngoài trường học, sinh từ ngày 1.1.1998 đến ngày 31.12.1999 tại các vùng nguy cơ cao hoặc nơi xảy ra dịch, không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin sởi, hoặc vắc xin sởi - rubella (MR), hoặc vắc xin sởi - quai bị - rubella (MMR) trước đó tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được tiêm vắc xin sởi - rubella trong dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Việc tiêm chủng sẽ được triển khai từng đợt tùy theo điều kiện của từng địa phương, tại các trường học (trường THPT, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên…) hoặc ngoài cộng đồng nhằm bảo đạt mục tiêu 95% số đối tượng nguy cơ được tiêm và đảm bảo bảo an toàn trong tiêm chủng.

Được biết, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các trung tâm y tế huyện đã tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương thức và thời gian triển khai; hướng dẫn tổ chức điểm tiêm chủng, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thông kê báo cáo kết quả.

PHÚC VIỆT