Hơn 61 tỷ đồng hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trong năm 2014

D.LỆ |

Chiều 22.1, Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh đã họp phiên đầu tiên, do đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý quỹ chủ trì.

Theo Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp được hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, bao gồm: các đối tượng người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Chính phủ về chuẩn hộ nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007 của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. Các đối tượng này được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh; được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên.

Tại cuộc họp, Sở Y tế đã trình dự toán kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trong năm 2014 là hơn 61 tỷ đồng, trong đó gồm có phần chi cho đối tượng và chi cho hoạt động của Ban quản lý. Ban quản lý cùng bàn bạc về quy chế hoạt động và tổ chức quản lý, sử dụng quỹ trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí sẽ được trích từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu các thành viên Ban quản lý triển khai thực hiện tốt Quyết định 14, đảm bảo cho các đối tượng tiếp cận được với nguồn hỗ trợ từ quỹ nhằm sẻ chia phần nào khó khăn cho nhân dân khi ốm đau, bệnh tật nặng.

D.LỆ