Hơn 70% số cơ quan nhà nước cấp tỉnh cấm hút thuốc nơi công sở

NGUYỄN DƯƠNG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh vừa có buổi làm việc với Sở Y tế và Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) về những kết quả đạt được trong công tác PCTHTL những năm qua.

Quảng Nam là tỉnh được Quỹ PCTHTL (Bộ Y tế) hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền và phổ biến Luật PCTHTL từ năm 2015 đến nay. Qua 3 năm thực hiện, Sở Y tế đã phối hợp với các ngành chức năng phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL. Qua đó, đã phát đi các thông điệp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh (28 lần/năm); xây dựng và phát sóng các chương trình phát thanh tại loa phát thanh các xã: năm 2015 phát 2.600 lần/130xã/8 huyện/năm; năm 2016 phát 3.277 lần; năm 2017 phát 93 lần/37xã/3 huyện; năm 2018 các đơn vị không thực hiện. Ngoài ra phối hợp mở chuyên mục trên báo Quảng Nam trung bình 18 số báo/năm.

Bên cạnh đó, để xây dựng môi trường không khói thuốc lá và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTHTL, Sở Y tế đã triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc, Tuần lễ quốc gia không khói thuốc; phát động xây dựng tỉnh không khói thuốc lá... Đến nay, hầu hết các cơ quan hành chính, sự nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp huyện trên địa bàn đều đã thành lập Ban chỉ đạo hoạt động PCTHTL; triển khai các quy định về cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà; đã có hơn 70% số cơ quan nhà nước cấp tỉnh (20/28 đơn vị), hơn 66% số cơ quan cấp huyện (12/18 đơn vị) thực hiện quy định cấm hút thuốc, đưa nội dung này vào nội quy, quy chế cơ quan...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu Ban chỉ đạo và các ngành chức năng Sở Y tế cần tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền PCTHLT trên địa bàn. Theo báo cáo, trong những năm 2015, 2016 công tác này còn có nhiều hoạt động, nhưng đến năm 2017, 2018 bắt đầu chững lại, hầu như không có hoạt động gì. Do đó phải tìm ra nguyên nhân, vướng mắc ở đâu để lập tức gỡ rối, tiếp tục làm công tác này tốt hơn trong thời gian tới.

NGUYỄN DƯƠNG