Hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ y tế vùng duyên hải

T.NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí đối ứng năm 2013  dự án hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh,  sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng.

Theo đó, nâng cấp cơ sở y tế và cung cấp trang thiết bị  hơn 52,8 tỷ đồng; Phát triển nguồn nhân lực hơn 2 tỷ đồng; Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho người nghèo hơn 10 tỷ đồng; Tăng cường năng lực quản lý gần 2 tỷ đồng và Kinh phí dự phòng hơn 3,3 tỷ đồng.

T.NGUYÊN