Hơn 7,6 tỉ đồng nâng cao sức khỏe sinh sản vị thành niên và hỗ trợ các bà mẹ đơn thân

LY NGUYỄN |

(QNO) - Từ tháng 1.2016, dự án “Nâng cao sức khỏe sinh sản vị thành niên và hỗ trợ cho các bà mẹ đơn thân ở lứa tuổi học sinh, sinh viên” do tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ được triển khai tại huyện Đại Lộc với tổng mức kinh phí hơn 7,6 tỉ đồng.

Mục tiêu chung của dự án là nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi học sinh, sinh viên. Qua đó giúp các em có những kiến thức, hiểu biết cần thiết về sức khỏe sinh sản, tránh được nguy cơ mang thai ngoài ý muốn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính mình. Đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm khi các em gặp phải rủi ro tình cảm, có thể dẫn các em đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Cụ thể, có nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cho các bà mẹ đơn thân, lầm lỡ hoàn cảnh khó nhăn, có điều kiện được chăm sóc về tinh thần, vật chất để vượt qua khóa khăn, ổn định cuộc sống. Chương trình được triển khai từ tháng 1.2016 đến hết tháng 2.2017. Hiện tại, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Đại Lộc làm chủ dự án và Hội Từ thiện Đại Lộc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án này.

LY NGUYỄN