Hơn 80 tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em và học sinh sinh viên

LÂM NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa quyết định cấp gần 51,5 tỷ đồng cho Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh chuyển trả kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi quý I.2014. Đồng thời tạm cấp cho BHXH tỉnh hơn 29 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên trong năm 2014, trong đó thuộc hộ cận nghèo hơn 24,3 tỷ đồng và học sinh, sinh viên là 5 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; Sở Tài chính phối hợp với BHXH tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2014 thực hiện chế độ BHYT cho Bộ Tài chính theo quy định.

LÂM NGUYÊN