Hơn 96% học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại TP.Hội An

H.LINH |

BHXH TP.Hội An vừa triển khai nhiệm vụ thu BHYT năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Năm học 2018 - 2019, số lượng học sinh, sinh viên (HS-SV) tham gia BHYT đạt 96,34%; trong đó khối tiểu học tham gia đạt 96,92%, khối THCS đạt 96,42%, khối THPT đạt 96,57%, thấp nhất là ở khối các trường đại học, cao đẳng đóng chân trên địa bàn thành phố, chỉ đạt 82,57%. Theo nhận định của BHXH TP.Hội An, Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu gặp nhiều khó khăn do việc trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, nên hầu hết các trường (trừ Trường Tiểu học Lương Thế Vinh) đều chưa đủ điều kiện để cơ quan BHXH thực hiện trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường. Đối với các trường đã có nhân viên y tế chuyên trách nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề, nội dung chi công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu không quy định chi tiền công cho nhân viên y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà nhà trường ký hợp đồng. Điều đó cũng ảnh hưởng nhất định đến tình hình thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.

Năm học mới này, TP.Hội An đặt mục tiêu 100% HS-SV tham gia BHYT. BHXH TP.Hội An đã yêu cầu các trường học ngoài số HS-SV tham gia BHYT tại trường và HS-SV đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác, đề nghị nhà trường lập danh sách những HS-SV chưa tham gia. Đây là cơ sở để BHXH thành phố tra cứu thông tin cấp thẻ nhằm xác định chính xác số lượng HS-SV chưa tham gia và có kế hoạch vận động, xác định tỷ lệ HS-SV tham gia BHYT đảm bảo chính xác. Các trường cũng cần quản lý tiền thu BHYT  HS-SV an toàn, kịp thời nộp vào tài khoản thu cơ quan BHXH thành phố đúng quy định…

TAGS