Hợp tác nâng cao kỹ năng điều trị bệnh tim

VĂN PHIN |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Tim Hà Nội vừa ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực tim mạch.

Ngày 12.4.2013, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã thành lập Khoa Cấp cứu - can thiệp tim mạch và đã áp dụng thành công các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị mới, hiện đại trong suốt thời gian qua. Việc ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực tim mạch với Bệnh viện Tim mạch Hà Nội giúp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam hoàn thiện và nâng cao kỹ năng điều trị bệnh tim. Sau lễ ký kết, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Tim Hà Nội tiến hành hội thảo khoa học với các nội dung: cập nhật điều trị bệnh động mạch vành; phẫu thuật tim mạch: hiện tại và tương lai…

VĂN PHIN