Hướng đến môi trường sạch, thân thiện trong bệnh viện

LY NGUYỄN |

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện “hoạt động 5S” trong hoạt động của bệnh viện dành cho đội ngũ bác sĩ và cán bộ chủ chốt các khoa phòng bệnh viện, các điều dưỡng trưởng, trưởng các phòng chức năng của bệnh viện.

 Buổi tập huấn đã tập trung trang bị các nội dung liên quan đến mục tiêu, lợi ích, các bước triển khai và cách đánh giá công tác 5S trong hoạt động của bệnh viện. “Hoạt động 5S” là cách gọi tắt cho các công tác: Sàng lọc - Chọn và loại bỏ những thứ không cần thiết; Sắp xếp - Sắp xếp các đồ vật đúng chỗ; Sạch sẽ - Khu vực làm việc luôn được vệ sinh;  Săn sóc - Duy trì nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp và Sẵn sang - Thực hiện 4S trên một cách tự giác và tập thể. Đây là đợt phát động thực hiện 5S đầu tiên của bệnh viện, trong đó có các hình ảnh so sánh, đánh giá do Tổ quản lý chất lượng bệnh viện thực hiện để nhìn nhận hiệu quả của chương trình. Với hoạt động này, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đặt mục tiêu tạo nên cảnh quan, môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn, phát huy sáng kiến, cải tiến và tạo lập thái độ làm việc tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn bệnh viện.

LY NGUYỄN