Hướng tới sự hài lòng của người bệnh

VĂN HÀO |

Ngày 22.4, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam.

Tại hội nghị, các điểm cầu địa phương được nghe báo cáo tóm tắt về các vấn đề: đổi mới trang phục y tế; quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chăm sóc khách hàng, bộ phận truyền thông trực thuộc phòng công tác xã hội bệnh viện… Để triển khai chủ trương “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bộ Y tế sẽ tiến hành hướng dẫn nhiều nội dung để các bệnh viện, sở y tế cam kết thực hiện. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, chủ trương trên là cần thiết nhằm tạo ra tính đột phá trong ngành y và sẽ ban hành thông tư cụ thể chứ không phải mang tính phát động phong trào. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương, bệnh viện thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới, cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cũng như xây dựng hình ảnh người thầy thuốc trong lòng nhân dân.

VĂN HÀO