Hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết" năm 2015

PHÚC LÂM |

(QNO) - Nhằm hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” (15.6) lần thứ 5, năm 2015 và nâng cao ý thức của cộng đồng trong phòng chống sốt xuất huyết, UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động có liên quan. Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết 2015 có chủ đề “Đoàn kết vì một cộng đồng không còn bệnh sốt xuất huyết”.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức mít tinh hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2015 nhằm nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của cộng đồng trong việc chủ động phòng, chống sốt xuất huyết. Ngành y tế tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, vận động người dân thực hiện đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt lăng quăng, bọ gậy vào các ổ nước đọng; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên. Nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại phải treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2015 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chủ động phòng, chống sốt xuất huyết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động chính quyền các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, quần chúng nhân dân phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” trên địa bàn đạt kết quả.

PHÚC LÂM