Kéo dài thời gian thí điểm giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT theo tỷ lệ

A.T |

Văn phòng Chính phủ vừa cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã cho phép BHXH Việt Nam kéo dài thời gian thí điểm đề án “Thí điểm phương pháp giám định hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo tỷ lệ” thêm 6 tháng.

Phạm vi thực hiện thuộc 10 địa phương đã triển khai thí điểm gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Kiên Giang, Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đăk Lăk và thêm 5 địa phương khác do BHXH Việt Nam lựa chọn. Phó Thủ tướng lưu ý, trong quá trình thí điểm, BHXH Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu áp dụng, bổ sung các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong thời gian thí điểm vừa qua. Đồng thời sau thời gian kéo dài thí điểm đề án, BHXH Việt Nam tổng kết, lấy ý kiến các bộ, địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh được thí điểm, trên cơ sở đó, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thực hiện mở rộng đối với các địa phương còn lại theo đề án này.

A.T