Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo

PHƯỚC TÙNG |

Tin từ UBND tỉnh, chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo do đoàn y - bác sĩ Hàn Quốc tài trợ sẽ được tổ chức tại phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) và xã Bình Quế (Thăng Bình) trong hai ngày 15 - 16.8, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Hội Từ thiện tỉnh được giao tiếp nhận nguồn viện trợ này và hướng dẫn đoàn y - bác sĩ Hàn Quốc thực hiện chương trình khám bệnh, cấp thuốc. UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

PHƯỚC TÙNG