Khám bệnh miễn phí cho đồng bào Cơ Tu

QUỐC VŨ |

Cuối tuần qua, hai đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn xã A Xan và Ga Ri (Tây Giang) đã phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho hơn 400 lượt người đồng bào dân tộc Cơ Tu tại thôn Ch’noc (xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang) và 156 lượt người dân các bộ tộc Lào thuộc bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm (Sê Kông, Lào). Tổng giá trị tiền thuốc đợt này trên 20 triệu đồng.

QUỐC VŨ