Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 400 người

CÔNG HÙNG |

Đoàn y, bác sĩ thuộc Công đoàn và Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa tổ chức đợt khám chữa bệnh tình nguyện cho đối tượng chính sách tại xã Bình Minh (Thăng Bình). Đoàn tình nguyện đã khám và cấp thuốc miễn phí (mỗi suất thuốc trị giá khoảng 180 nghìn đồng) cho gần 400 đối tượng. Bên cạnh đó, các y bác sĩ cũng khám mắt và tầm soát các bệnh về mắt cho người già và trẻ em tại địa phương. Nhiều người bị đục thủy tinh thể được các y bác sĩ chuyển vào bệnh viện để mổ phaco thay thủy tinh thể nhân tạo miễn phí...

CÔNG HÙNG