Khám sàng lọc và tài trợ phẫu thuật bệnh tim mạch cho trẻ em

BẢO LÂM |

Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh vừa có thông báo về việc phối hợp tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim mạch cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi tại các huyện Tiên Phước và Hiệp Đức. Trường hợp mắc bệnh sẽ được tài trợ kinh phí phẫu thuật. Cụ thể lịch khám sàng lọc như sau:

Tại huyện Tiên Phước: Ngày 24.10 khám các xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm và Tiên Hà (địa điểm khám tại Trạm Y tế xã Tiên Hà); ngày 25.10 khám các xã Tiên Lãnh, Tiên Hiệp và Tiên Ngọc (điểm khám tại Trạm Y tế xã Tiên Ngọc).

Tại huyện Hiệp Đức: Ngày 26.10 khám các xã Quế Lưu, Quế Bình, Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia (điểm khám tại Trạm Y tế xã Quế Bình); ngày 27.10 khám các xã Hiệp Thuận,  Tân An và Hiệp Hòa (điểm khám tại Trạm Y tế xã Tân An); ngày 28.10 khám các xã Bình Sơn, Quế Thọ, Thăng Phước và Bình Lâm (điểm khám tại Trạm Y tế xã Quế Thọ).

Thời gian khám: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

BẢO LÂM