Khẩn trương đôn đốc thu

LÊ DIỄM |

Chỉ còn chưa đầy tuần nữa là kết thúc năm 2016, nhiệm vụ thu các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH), y tế, thất nghiệp còn 150 tỷ đồng.

Việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên tại các đơn vị giúp đôn đốc thu đạt hơn. Ảnh: D.L
Việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên tại các đơn vị giúp đôn đốc thu đạt hơn. Ảnh: D.L

Tính đến ngày 23.12.2016, số thu các khoản BHXH, y tế, thất nghiệp trong toàn tỉnh được 2.718 tỷ đồng (kế hoạch BHXH Việt Nam giao là 2.868 tỷ đồng), mới đạt 94,7%. Theo đó, trong vòng 1 tuần, BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phải thu 150 tỷ đồng mới đạt được kế hoạch. Ông Võ Thanh Hùng - Trưởng phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh) cho biết: “Mọi năm, đến thời điểm này đều đã thu đạt, thậm chí vượt kế hoạch giao. Nhưng năm nay tình hình trong tỉnh có nhiều khó khăn, mức giao lại cao hơn năm trước gây ảnh hưởng lớn đến công tác thu. Chỉ còn 1 tuần mà BHXH tỉnh phải đôn đốc thu 50 tỷ đồng, BHXH các huyện, thành phố, thị xã thu 50 tỷ đồng không hề dễ”.

Những khó khăn mà ông Hùng nhắc đến không chỉ rơi vào khu vực doanh nghiệp mà còn thuộc về trách nhiệm của nguồn ngân sách. Số nợ bảo hiểm y tế (BHYT) mà phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng cho nhóm người nghèo, dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, cận nghèo, học sinh sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công… hiện nay còn nợ hơn 70 tỷ đồng. Đối với việc hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ thoát nghèo theo Nghị quyết 119 của tỉnh, ngân sách được giao về các địa phương thực hiện hỗ trợ, nhưng có địa phương lại bỏ qua. Vì thế nhiều huyện có số thu đạt thấp đều thuộc phần ngân sách chi, như Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Nông Sơn… Ở khu vực doanh nghiệp, số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm này tăng cao, hơn 214 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị, doanh nghiệp phá sản, ngưng hoạt động, chủ bỏ trốn, giải thể với số nợ gần 20 tỷ đồng. Chưa kể năm 2016, tổ chức công đoàn không khởi kiện được doanh nghiệp nào, vì vướng thủ tục người lao động phải có đơn ủy quyền cho tổ chức công đoàn khởi kiện thì tòa án nhân dân các cấp mới giải quyết. Năm này mưa lũ cũng khiến công nhân lao động nghỉ việc, doanh nghiệp không làm ra sản phẩm, nếu có cũng ách lại vì không vận chuyển được. Theo đó, ảnh hưởng lớn đến doanh thu nên số nợ BHXH, y tế, thất nghiệp theo đó cũng tăng cao hơn, tập trung ở các huyện như Điện Bàn, Đại Lộc.

Đối với số nợ thuộc phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng, BHXH tỉnh cùng ngành tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh trả nợ sớm; đồng thời gửi công văn nhắc nợ đến các đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Cán bộ chuyên trách liên tục bám đơn vị, đôn đốc thu trong những ngày cuối năm. BHXH tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố sẽ gắn việc cấp thẻ BHYT năm 2017 với việc thu nợ. Nếu đơn vị nào không trả nợ thì chính người lao động của đơn vị đó sẽ bị ảnh hưởng.

LÊ DIỄM