Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức

A.T |

Sáng 17.7, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) khánh thành cơ sở 2 tại xã Điện Nam Trung (Điện Bàn). Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức là bệnh viện tư nhân, thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2006.

Cơ sở 2 được khởi công xây dựng trong khuôn viên gần 10.000m2 gồm 4 tầng, diện tích mặt bằng 2.168m2, bình quân 40m2/giường bệnh. Bệnh viện có 200 giường, 4 phòng mổ, 20 chuyên khoa cùng các đơn vị hỗ trợ chuyên sâu và công nghệ cao, đáp ứng phục vụ 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, tổng vốn đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị gần 100 tỷ đồng, được xây dựng theo mô hình bệnh viện tiêu chuẩn hạng 2. Bệnh viện hiện có đội ngũ gần 200 cán bộ với 50 cán bộ đại học và bác sĩ, gần 10 thạc sĩ, 13 chuyên khoa I.

A.T