Không thanh toán chi phí đối với cơ sở y tế chưa cập nhật giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

 L.D |

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3539 về việc triển khai thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 37/2015 29.10.2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Khi tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 37, BHXH Việt Nam lưu ý BHXH 16 tỉnh, thành phố trong đó có Quảng Nam chỉ áp dụng thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 12.8.2016 đối với cơ sở khám chữa bệnh hoàn thành việc cập nhật giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT (bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù, tiền lương quy định) vào phần mềm thanh toán chi phí khám chữa bệnh trước ngày 12.8.2016. Đối với cơ sở khám chữa bệnh chưa hoàn thành việc cập nhật, sẽ thực hiện áp giá thanh toán sau khi hoàn thành việc cập nhật và không thực hiện hồi tố từ ngày 12.8.2016 đến thời điểm cập nhật giá có tiền lương của cơ sở khám,chữa bệnh. BHXH các tỉnh, thành khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

 L.D