Kiểm tra công tác cách ly y tế tại các cơ sở do quân đội quản lý

TRÚC VĂN |

Ngày 29.6, UBND tỉnh có văn bản gửi Sở Y tế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc kiểm tra công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 do quân đội quản lý.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 26/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc thành lập 6 đoàn đi kiểm tra công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 do quân đội quản lý, UBND tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động liên hệ với Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế) về thời gian kiểm tra tại Quảng Nam; đưa đoàn đi kiểm tra thực tế tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh, bố trí địa điểm, chuẩn bị tài liệu báo cáo và đảm bảo các điều kiện làm việc với đoàn công tác.

TAGS