Kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt công tác y tế năm 2018

TRƯỞNG HOA |

Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động năm 2018 tại các đơn vị y tế, Sở Y tế đã thành lập 3 đoàn công tác với 66 thành viên tiến hành kiểm tra công tác y tế tại các đơn vị trong toàn ngành (dự kiến đợt kiểm tra kéo dài đến ngày 21.11).

Theo nội dung đề ra, tại mỗi đơn vị, đoàn công tác căn cứ bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của các cơ quan chuyên môn cấp trên quy định sẽ tiến hành kiểm tra về: nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo cho phục vụ, chăm sóc người bệnh; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại đơn vị cấp huyện; công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu, chống nhiễm khuẩn bệnh viện; công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt quy tắc ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe... Các đoàn còn kiểm tra, đánh giá về công tác quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo nội dung và thang điểm của các phòng chức năng do Sở Y tế xây dựng.

TRƯỞNG HOA