Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác y tế ở cơ sở

N.Q.VIỆT |

Cuối tuần qua, đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh dẫn đầu có chuyến đi kiểm tra cơ sở vật chất và hoạt động của trạm y tế trên địa bàn các xã Bình An, Bình Trung, Bình Triều, Bình Trị, Bình Lãnh, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) và Quế An, Quế Minh, Phú Thọ, thị trấn Đông Phú (Quế Sơn).

Sau khi khảo sát, tìm hiểu thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đánh giá, nhìn chung trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn Thăng Bình và Quế Sơn cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Công tác y tế dự phòng, cơ sở khám, điều trị các bệnh xã hội được triển khai có hiệu quả. Các trạm đều có bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện tăng cường về. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các trạm y tế có dấu hiệu xuống cấp. Riêng Trạm Y tế xã Quế An và Quế Châu cần sớm được đầu tư nâng cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đã thống nhất và giao các Sở Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Y tế và UBND các huyện Thăng Bình, Quế Sơn phối hợp lập dự toán nâng cấp 2 trạm y tế trên theo phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời lưu ý Sở Y tế rà soát tổ chức lại mạng lưới y tế ở các thôn, theo dõi công tác tiêm phòng, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em theo đúng chủ trương của Bộ Y tế.

N.Q.VIỆT