Lấy ý kiến về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện

PHƯƠNG GIANG |

Sáng 7.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với các ngành, đơn vị và địa phương về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế.

Hiện tại, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế tiến hành lấy ý kiến các địa phương để xây dựng dự thảo thông tư liên tịch liên quan. Các nội dung được đưa ra lấy ý kiến gồm có: lấy ý kiến về trung tâm y tế và trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện trực thuộc UBND huyện hay trực thuộc Sở Y tế theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; lấy ý kiến đối với dự thảo lần 4 Thông tư liên tịch giữa liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất ý kiến về các nội dung liên quan. Nhiều ý kiến mong muốn trung tâm y tế huyện và trung tâm DS-KHHGĐ thuộc sự quản lý của UBND huyện. Về phía trung tâm y tế tuyến huyện, hầu hết đại diện của các đơn vị này đều muốn trực thuộc sự quản lý điều hành của Sở Y tế vì sẽ hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, cũng như thuận tiện về việc quản lý tài chính, nhân lực. Các đại biểu thống nhất mô hình trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện sẽ trực thuộc UBND huyện để phù hợp thực tế hoạt động, riêng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh sẽ trực thuộc Sở Y tế với vai trò chỉ đạo chuyên môn cho các trung tâm tuyến huyện. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho rằng xây dựng cơ cấu tổ chức của các trung tâm y tế, trung tâm DS-KHHGĐ theo hướng nào cũng có những ưu khuyết điểm riêng, và hiện tại vẫn đang được cân nhắc. Những ý kiến được đưa ra phân tích tại hội nghị lần này sẽ là cơ sở để UBND tỉnh tổng hợp trình lên các bộ. Trước mắt, yêu cầu các đơn vị cần linh động phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong khi chờ quyết định chính thức của liên bộ.

PHƯƠNG GIANG