Mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

L.XUYÊN |

Luật BHYT sửa đổi quy định, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT giữa tuyến xã và tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh kể từ ngày 1.1.2016. Mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT đến tuyến tỉnh và tuyến trung ương trong phạm vi cả nước đối với người thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo. Đặc biệt, từ ngày 1.1.2021, mở thông tuyến tỉnh trên toàn quốc và nâng mức hưởng đối với trường hợp điều trị nội trú tại tuyến tỉnh và trung ương đối với người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh. Đáng chú ý, với trường hợp tự đi khám chữa bệnh, quỹ BHYT sẽ thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực đến ngày 31.12.2020 và thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú kể từ ngày 1.1.2021 tại bệnh viện tuyến tỉnh; thanh toán 70% chi phí khám chữa bệnh từ ngày Luật BHYT có hiệu lực đến ngày 31.12.2015 và thanh toán 100% chi phí từ ngày 1.1.2016 tại bệnh viện tuyến huyện.

L.XUYÊN